Home/Karin Knutsen/Sommerfugle/Violetrandet Ildfugl